na glavno vsebino

Ekofiziološke raziskave gozdnega drevja

(paket 12)

BTC Video Mikroskop za snemanje v minirizotronih

Proizvajalec: Bartz Technology Corporation

BTC video sistem je bil razvit za zajemanje slik v prosojnih ceveh, vstavljenih v tla. Kamero se ročno pomika po prosojni cevi in zajema slike tal. Sistem je sestavljen iz kamere, pretvornika video signala in prenosnika. Napajanje omogočajo zunanji akumulatorji, ki zagotavljajo večurno avtonomijo sistema. Zajemanje slik in upravljanje s kamero poteka preko aplikacije na prenosniku. Vidno polje kamere se lahko spreminja od 18 mm do 3 mm horizontalno. Pretvornik in prenosnik sta spravljena v zaščitnem vodotesnem kovčku, prav tako je tudi glava kamere zaščitena pred vdori vode.

Oprema za merjenje fotosinteze in sekvestracije ogljika v gozdnih ekosistemih (Lli_COR 6400 z dvema dodatnima enotama, sonde za odvzem talnih vzorcev za določitev ogljika)

Opis opreme: .pdf

H2O gas analyzer je namenjen merjenju priraščanja dreves v kratkih časovnih intervalih (30 min.), merjenju pretoka ksilemskega soka, merjenju fotosintetske aktivnost ter dihanja pri iglavcih in listavcih.

Opis opreme: .pdf

Nazaj
SHIFT + A