na glavno vsebino
Vsi oddelki

VARGO

Oddelek za varstvo gozdov

Naši projekti

IME PROJEKTA SPLETNA STRAN TRAJANJE

VODJA OZ.

KOORDINATOR NA GIS

VIR FINANCIRANJA PROJEKTNI PARTNERJI

Ugotavljanje učinkovitosti različnih pristopov pri izvajanju gozdnega reda za preprečevanje prenamnožitev smrekovih podlubnikov z uporabo najbolj učinkovitega feromonskega pripravka in pasti (CRP V4-2218)

CRP Gozdni red 01/10/2022 - 30/09/2025 Maarten de Groot ARRS projekti CRP GIS, ZGS, BF

Bolezni, škodljivci in sušni stres pri navadni bukvi v različnih scenarijih podnebnih sprememb (CRP V4-2026)

CRP Bukev

11/01/2020 - 31/10/2023

Nikica Ogris

ARRS projekti CRP

GIS, KIS, ZGS

Q-entry - vpeljava hitrih testov za identifikacijo karantenskih škodljivih organizmov, povzročiteljev bolezni in poškodb na rastlinah (CRP V4-2003)

CRP Q-Entry

11/01/2020 - 31/10/2023

Barbara Piškur (odgovorna oseba na GIS)

ARRS projekti CRP NIB (vodja), GIS, KIS, KGZS Nova Gorica, UL-BF

Invasive alien species: improvement of understanding and communication

 

23/03/2020 - 16/10/2023

Maarten De Groot (odgovorna oseba na GIS)

EC Mednarodni projekt s partnerji iz več drugih držav

WETADAPT - prilagoditveni in plastični potencial fiziologije ektotermov za odzivanje na podnebne spremembe

WETADAPT 09/01/2020 - 31/08/2023 Maarten de Groot ARRS projekt NIB (vodja), UL-BF, GIS

Bilaterala Slovenija-Srbija

  01/01/2020 - 31/12/2020 Maarten de Groot

ARRS projekt

 

Euphresco 2018-C-285 UrbanTreeHealth

Eupresco UrbanTreeHealth 20/06/2019 - 31/12/2021 Barbara Piškur Euphresco Mednarodni projekt s partnerji iz več drugih držav

Izboljšanje sistema spremljanja ulova smrekovih podlubnikov v kontrolne feromonske pasti in sistema polaganja kontrolnih nastav ter izdelava aplikacije za načrtovanje lokacij in števila kontrolnih pasti ter kontrolnih nastav po ureditvenih enotah Zavoda (CRP V4-1822)

CRP MonPod 11/01/2018 - 31/10/2021 Maarten de Groot ARRS projekti CRP GIS, ZGS

Obladovanje plodove vinske trte (Drosophila suzukii) z metodami z nizkim tveganjem (CRP V4-1802)

CRP Drosophila 11/01/2018 - 31/10/2021 Maarten De Groot (odgovorna oseba na GIS) ARRS projekti CRP KIS (vodja), GIS, IHPS, KGZS Nova gorica

Razvoj organizacijske in tehnične podpore za učinkovito ukrepanje ob izbruhih gozdu škodljivih organizmov (CRP V4-1823)

CRP Ukrepanje 11/01/2018 - 31/10/2020 Barbara Piškur ARRS projekti CRP GIS, UL-BF, ZGS

COST CA17122: Inceasing understanding of alien species through citizen science

COST Alien CSI 07/03/2018 - 07/02/2022 Maarten de Groot (odgovorna oseba na GIS) COST Mednarodni projekt s partnerji iz več drugih držav

LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

LIFE ARTEMIS 07/07/2016 - 31/10/2020 Maarten de Groot LIFE GIS, ZGS, ZRSVN, Zavod Symbiosis

Razvoj metod zaznavanja poškodb iglavcev zaradi smrekovih in jelovih podlubnikov ter izdelava modelov za napovedovanje namnožitev smrekovih in jelovih podlubnikov v slovenskih razmerah (CRP  V4-1623)

CRP Podlubniki 10/01/2016 - 30/09/2019 Nikica Ogris ARRS projekti CRP GIS, UNILJ-BF, ZRC-SAZU, ZGS
OSVAD   04/01/2016 - 31/11/2019 Maarten de Groot    
Euphresco ERA-Net   11/01/2013 - 31/12/2021 Barbara Piškur (odgovorna oseba na GIS) Euphresco Mednarodni projekt s partnerji iz več drugih držav
SHIFT + A