na glavno vsebino

Znanje za gospodaren odnos do narave (ZAGON)

Trajanje projekta: 20 mesecev (1. 9. 2022 - 30. 4. 2024) Skupna vrednost projekta: 1.199.389,00 € Financiranje: Projekt se uvršča v prednostno področje Okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo, njegovo...

PathFinder

Štiriletni projekt PathFinder ima proračun v višini 6,3 milijona evrov, v njem sodeluje 23 raziskovalnih partnerjev, koordinira pa ga raziskovalni profesor Johannes Breidenbach z NIBIO. Trajanje: September 2022 - avgust 2026 Projekt PathFi...

Horizon2020

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik

Trajanje: 01.09.2022 - 31.08.2026

ROVI – Združevanje in obdelava radarskih in optičnih časovnih vrst satelitskih posnetkov za spremljanje naravnega okolja

Opazovanje Zemlje je izrednega pomena pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, saj zagotavlja informacije v podporo politikam, načrtovanju in odločanju v prostoru. Okoljski problemi postajajo resni družbeni problemi, zato je zagotavljanje kakovostnih informacij v podporo odločanju vse večji izziv. Z razvojem naprednih rešitev za spremljanje procesov v prostoru želimo prispevati k odgovorom na ta izziv. V projektu se osredotočamo na satelitsko opazovanje travišč, mokrišč in gozdov, ki so med drugim pomembni habitati z vidika naravnih ponorov ogljika. Kakovostne informacije o stanju teh območij lahko izboljšajo njihovo upravljanje in prispevajo k varovanju le-teh.

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Andrej Kobler

Trajanje: 20.11.2020 - 31.12.2021

MKGP ARRS

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik

Trajanje: 01.11.2020 - 31.10.2023

Wildfood

Iščemo možnosti izvajanja skupnih inovativnih strategij s strani različnih akterjev v Mediteranu v vrednostnih verigah divjih/prostorastočih in pol divjih prehrambenih proizvodov (nelesnih gozdnih proizvodov - NWFP) za izboljšanje njihove kakovosti, prehrambene varnosti in trajnosti. Posebej se bomo osredotočili na proizvode, ki izvirajo iz gozdarskih ali kmetijsko-gozdarskih sistemov: pinjole, gobe, tartufe in aromatične rastline (pa tudi na semena alepskega bora, želod in jagodičevje).

ARRS

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Anže Japelj

Trajanje: 01.06.2020 - 31.05.2023

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 17.02.2020 - 31.12.2021

ARRS

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik

Trajanje: 01.01.2020 - 31.12.2021

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Andreja Ferreira

Trajanje: 08.04.2019 - 31.12.2021

LIFE IP CARE4CLIMATE

Spletna stran projekta   Partnerstvo za za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo Predstavitev pilotnih območij Nagradni stripovski natečaj (15.2. - 15.4.2024) ...

LIFE

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 01.01.2019 - 31.12.2026

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 01.01.2019 - 31.12.2023

JRC

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik

Trajanje: 15.09.2018 - 31.12.2021

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 01.08.2018 - 31.12.2021

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 15.06.2017 - 14.06.2021

Gozd eksperimentov

Dejavnost, ki pretaka mnoge znenstvene raziskave in strokovne ugotovitve v jezik, dostopen javnostim. Naše izobraževalno delo izvajamo raziskovalci različnih področij po načelih in metodah gozdne pedagogike. Gozdna pedagogika je eden izmed pristopov okoljske vzgoje, ki je povezan z gozdom in našim odnosom z njim. Nudimo izobraževanja za pedagoge, zainteresirano javnost in mlade. Sodelujemo pri  razvoju okoljske vzgoje v Sloveniji in smo mednarodno aktivni.

SHIFT + A