na glavno vsebino
Vsi oddelki

GEKO

Oddelek za gozdno ekologijo

Ker pri okoljskih raziskavah prihaja do povezav med različnimi področji, uspešna izvedba raziskave pa zahteva z meritvami podprte odgovore, je pri delu zaposlenih nenehno prisotno sodelovanje in inovativnost. Slednje je opazno tako pri raziskovalnih nalogah, ki jih opravljamo, kot pri razvoju opreme. Rezultat tega sta dva laboratorija, ki delujeta v sklopu Oddelka in katerih delo je tesno povezano z raziskovalnimi nalogami:

Dejavnosti laboratorijev, kjer s pomočjo opreme in znanja zaposlenih izvajamo zahtevne naloge, so temelj za pridobivanje in uspešno izpolnjevanje raziskovalnih nalog.

SHIFT + A