na glavno vsebino

Javna gozdarska služba

Javna gozdarska služba

Javna gozdarska služba (JGS) je opredeljena v 50. členu Zakonu o gozdovih, ki določa dejavnosti JGS ter institucije, ki jo opravljajo. Dejavnosti JGS, ki jih opravlja Gozdarski inštitut Slovenije so (i) spremljanje stanja in razvoja gozdov; (ii) varstvo gozdov; (iii) vodenje evidenc in baz podatkov za gozdarstvo;(iv) gozdno semenarstvo vključno s pridelavo semena gozdnih in drevesnih vrst na semenskih plantažah, hranjenjem rezervnih količin semena gozdnih drevesnih in grmovnih vrst in ustanovitvijo in delovanjem semenske banke in (v) zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst.


Naloge javne gozdarske službe, ki jih poleg raziskovalne dejavnosti opravlja Gozdarski inštitut Slovenije so natančno določene v 74. členu Zakona o gozdovih. Te naloge so:

Naloga 1: Usmerjanje in strokovno vodenje spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov;

Naloga 2: Usmerjanje in strokovno vodenje poročevalsko, prognostične – diagnostične službe za gozdove;

Naloga 3: Strokovno usmerjanje in spremljanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti;

Naloga 4: Razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema za gozdove;

Naloga 5: Pripravljanje strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih.

Javno gozdarsko službo na GIS vodi dr. Nike Krajnc (nike.krajnc@gozdis.si)

 

 

SHIFT + A