na glavno vsebino

Vizija

Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni inštitut nacionalnega pomena, ki svoja raziskovalna spoznanja dosega z znanstveno odličnostjo in strokovno kompetentnostjo. Z raziskovanjem gozdne biodiverzitete in njenega upravljanja v povezavi s klimatskimi spremembami je inštitut pomemben del poglabljanja znanj in zavedanja o pomenu gozda v okolju in ravnanja z njim. S svojim delom inštitut utrjuje svoj status v družbi in ostaja osrednja, doma in v tujini prepoznavna zakladnica znanja, inovativnosti in ustvarjalnih idej v raziskavah gozda, gozdnih ekosistemov, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov.

Poslanstvo

Gozdarski inštitut Slovenije je edini javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, gozdarstva, divjadi in lovstva v Sloveniji. Inštitut se bo še naprej razvijal kot znanstveni, strokovni in kulturni hram odnosa do narave, dobrin in storitev, ki jih gozd daje Sloveniji.
Inštitut v okviru raziskovalnega programa in komplementarnih raziskav izvaja javna pooblastila zapisana v Zakonu o gozdovih ter javno gozdarsko in okoljsko službo.

SHIFT + A