na glavno vsebino

Mreža samodejnih meteoroloških postaj

Tekom jeseni leta 2009 smo v sklopu LIFE+ mednarodne raziskovalne naloge FutMon in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za okolje in prostor, postavili deset samodejnih meteoroloških postaj.

Z letom 2012 se izvajajo le še najnujnejša dela, ki zagotavljajo nadaljnje meritve (pobiranje podatkov in manjša popravila).

V letu 2013 je v okviru nove raziskovalne naloge predvidena vključitev dveh dodatnih meteoroloških postaj.

Več ...

SHIFT + A