na glavno vsebino
Vsi oddelki

GTE

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Člani Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko smo dejavni v različnih domačih in tujih raziskovalnih projektih. Poleg projektnega dela sodelujemo tudi pri izdelavi analiz in presoj za javni in zasebni sektor. V skrbi za sledenje domačim in tujim razpisom, formalno in neformalno izpopolnjevanje ter ohranjanje vezi z aktualnostmi iz gozdarskega in drugih področij, se vključeni tudi v delo drugih javnih služb in zasebnih podjetij.

Trenutno smo vključeni v naslednje projekte:

           
LOGOTIP   NASLOV PROJEKTA   SPLETNA STRAN  

PROGRAM FINANCIRANJA

 

 

 

         

 

Načrtovanje tehnologij in presoja kakovosti izvajanja del v gozdovih v podporo biogospodarstvu

 

 

TEHGOZD

 

 

 

 

Wildfire CE - Čezmejna ocena, upravljanje in obvladovanje požarne ogroženosti naravnega okolja v Srednji Evropi

 

 

Wildifre CE

 

 

 

 

FEM4FOREST- Forests in Women's Hands

Gozdovi v ženskih rokah

 

 

 

FEM4FOREST

 

 

 

 

NET4FOREST - Network of knowledge for efficient private forests

Mreža znanja za učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

  NET4FOREST  

             

 

SMALLWOOD - Small Diameter Wood Utilization With Innovative Stand Management for Multifunctional Forests and a Growing Sustainable Bio-economy

Pridobivanje drobnega lesa z inovativnim upravljanjem za večnamenske gozdove in rastočim trajnostnim biogospodarstvom

  SMALLWOOD  
             

  eGOZD - Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo   eGOZD  

             

 

VET4BioECONOMY - Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy

Inovativno poklicno izobraževanje in usposabljanje za ključne kompetence na nastajajočem področju biogospodarstva v gozdarstvu

  VET4BioECONOMY  

             

  Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa   MobiLES  
 
             

  Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu   Lesgobio  
 
             
/  

Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev

  Razvoj kazalcev  
 
             

  Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev   Bridge2Bio  
 

Projekti, v katerih smo sodelovali v zadnjih 5 letih:

             
LOGOTIP   NASLOV PROJEKTA   SPLETNA STRAN  

PROGRAM FINANCIRANJA

 

         
 
 

CIA2SFM - Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training

Sodelovanje za inovativen pristop pri usposabljanju za trajnostno gospodarjenje z gozdovi

  CIA2SFM  
             

/

 
 

EFO - Network for Educated European Forest Owners

Izobraževanje lastnikov gozdov za trajnostno gospodarjenja z gozdovi

  EFO  
 
             
 
 

Bioenergy Villages (BIOVILL) - Increasing the Market Uptake of Sustainable Bioenergy

Kraji ogrevani z biomaso (BioVill) – Povečanje rabe lesne biomase pridobljene na trajnosten način

  BIOVILL  
             
 
 

Biomass Trade Centre 2 - Development of biomass trade and logistics centres for sustainable mobilisation of local wood biomass resources

Biomasni logistični centri

  BLTC2  
 
             
 
 

BIOEUPARKS - Exploiting the potentialities of solid biomasses in EU Parks

Izkoriščanje potencialne biomase v EU parkih

  BIOEUPARKS  
             
 
 

FORBIOENERGY - Forest BioEnergy in the Protected Mediterranean Areas

Lesna biomasa v sredozemskih zavarovanih območjih

 

FORBIOENERGY

 
 
             
 
  VarBiom - Zagotavljanje varnosti in zdravja pri pridobivanju, predelavi in rabi lesnih goriv   /  
 
             
             
             
             
SHIFT + A