na glavno vsebino

JN7805/2020-B01

Vzpostavitev podatkovne baze in arhiviranje podatkov (LW podatkovna platforma)

Trajanje: 16.12.2020 -  30.12.2020

JN007058-2020

Merilna naprava za sevanje

Trajanje: 12.11.2020 - 26.11.2020

JN007052/2020

Merilna naprava za nivo podtalnice

Trajanje: 12.11.2020 - 26.11.2020

JN0013/2020

Postaja za kakovost zraka

Trajanje: 8.12.2020 - 21.12.2020

JN004673/2020

Terenske kamere

Trajanje: 22.7.2020 - 6.8.2020

JN004705/2020

Spektralni analizator

Trajanje: 23.7.2020 - 6.8.2020

JN004664/2020

Mikroklimatska postaja

Trajanje: 17.7.2020 - 6.8.2020

SHIFT + A