17. 10. 2023 je od 9:00 do 13:30 preko spleta in v živo v organizaciji Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije in podjetja Hidrotehnik d.o.o., potekala delavnica za gozdarske strokovnjake v okviru projekta »Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih«.

Projekt vodi Gozdarski inštitut Slovenije, financirata pa ARIS in MKGP v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP 2022) »Naša hrana, podeželje in naravni viri«.

Delavnice se je udeležilo 87 udeležencev v živo ter več kot 400 udeležencev preko spleta (Webex). Domači strokovnjaki s področja hudourničarstva ter vabljeni gost iz Avstrije so z domačimi gozdarskimi strokovnjaki razpravljali o smernicah za prilagojeno gospodarjenje z gozdovi v hudourniških območjih s poudarkom na:

  • ukrepih za gospodarjenje z gozdovi v hudourniških območjih za krepitev zaščitne, varovalne in hidrološke funkcije gozdov;
  • ukrepih za zmanjšanje nevarnosti lesnega plavja v hudourniških območjih;
  • ukrepih za gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic v hudourniških območjih.

Na spletni strani projekta so dostopne pdf datoteke predavanj, pa tudi video posnetki delavnice.

 

Zapisala: dr. Urša Vilhar