na glavno vsebino

Uprava

Uprava

Gozdarski inštitut Slovenije je raziskovalna institucija nacionalnega pomena in je skladno z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in Zakonom o zavodih organiziran kot javni zavod. Razvojno raziskovalno dejavnost inštituta izvajajo raziskovalci, podporo njihovim aktivnostim pa zagotavljajo strokovni sodelavci in Uprava inštituta.

dr. Nike Krajnc Direktorica GIS
Primož Petek, uni. dipl. ekon. Pomočnik direktorice
Nataša Milenković Samostojna strokovna sodelavka v računovodstvu
Nataša Jerala, dipl. ekon. Knjigovodkinja VII/1
Nataša Turk Koordinatorka projektov VII/2
Tjaša Vidmar, mag. jav. upr. Vodilni strokovni sodelavec
Marina Vučićević, uni dipl. prav. Vodilni strokovni sodelavec
Maja Lenarčič Strokovni sodelavec
Nika Guštin Kadrovik VII/1
Polona Vukovič Koordinatorka projektov VII/1
Mateja Kraševec Koordinatorka projektov VII/2
Iztok Sankovič Kurir III
Iztok Sinjur Strokovni sodelavec/Vzdrževalec
Matjaž Novak Vodilni strokovni sodelavec

 

SHIFT + A