V sredo, 7. 9. 2023, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli delavnico PRENOS ZNANJA IN SODOBNE TEHNOLOGIJE, drugo s tematskega področja "Prenos znanja".

Glavni namen delavnice je bil predstaviti metode prenosa znanja s pomočjo sodobnih tehnologij. Delavnica je bila namenjena odločevalcem (ministrstva), svetovalnim, strokovnim in inšpekcijskim službam, prostorskim načrtovalcem in drugim zainteresiranim deležnikom. Dogodka se je udeležilo 30 udeležencev.

Dr. Boštjan Mali, vodja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE na Gozdarskem inštitutu Slovenije je pozdravil navzoče, predstavil vodjo delavnice Vesno Stanić, strokovnjakinjo za strateško komuniciranje in digitalni marketing (www.iamvesna.com), ter udeležencem zaželel uspešno delavnico.

Delavnico smo začeli s kratko predstavitvijo vseh udeležencev. Vodja delavnice je na začetku pojasnila razliko med prenosom znanja, ki vključuje znanstvene in strokovne ugotovitve, študije, podatke, analize, dobre/slabe prakse... in komuniciranjem, pri katerem gre za način posredovanja informacij. Poudarila je, da se moramo pri uporabi tehnologij zavedati, da imamo na drugi strani opravka s človekom. Ker smo ljudje kompleksna bitja in smo si med sabo zelo različni, je način komunikacije zelo pomemben. Eden od pristopov, kako izbrati ustrezno komunikacijo s ciljnimi skupinami je oblikovanje person (identifikacija tipičnih predstavnikov ciljnih skupin), ki smo jo izvedli v obliki praktične vaje. V skupinah s po tremi do štirimi udeleženci smo si znotraj izbrane ciljne skupine zamislili tipičnega predstavnika, ki smo ga poosebili in izdelali njegov profil (ime, starost, spol, zakonski stan, delo, prosti čas, nazori...). Rezultate smo predstavili ostalim udeležencem, kar je spodbudilo živahno diskusijo.

Po odmoru za kavo je sledil drugi sklop, kjer je predavateljica predstavila strateško komuniciranje, oblikovanje komunikacijskih ciljev ter  ključnih sporočil. Pridobljeno znanje smo praktično uporabili pri drugi vaji z naslovom Oblikovanje ključnih sporočil z referenčnimi točkami. Za predhodno oblikovano persono iz prve praktične vaje smo  oblikovali ključno sporočilo s področja, ki se nam je zdelo zanjo aktualno in na katerem želimo nanjo vplivati oz. doseči določene spremembe. Ključna sporočila  smo predstavili ostalim, kar je spodbudilo dodatno kreativnost in izmenjavo mnenj med udeleženci. 

Po kosilu je sledil tretji sklop, v katerem je predavateljica predstavila uporabo sodobnih tehnologij pri prenosu znanja (ankete/mnenja; izmenjava mnenj/vprašanja, spletna izobraževanja, deljenje uporabnih člankov, videov, grajenje skupnosti...), različne aplikacije, nas opozorila na varnostni vidik  ter predstavila praktične primere iz svoje bogate zakladnice izkušenj. Poudarila je, da so tehnologije zgolj orodja, ki jih moramo znati uporabljati. Zato je zelo pomembno, da izbiramo ustrezne aplikacije, ki nam olajšajo proces pridobivanja znanja in omogočajo hitrejši in boljši prenos informacij. Ob koncu živahne in interaktivne delavnice smo izvedli praktično vajo "Elevator pitch", pri kateri smo imeli nalogo, da naši prej oblikovani personi v tridesetih sekundah predstavimo našo idejo in jo vanjo prepričamo.

Delavnico smo zaključili z razpravo ter oceno delavnice, ki smo jo podali v digitalni (Mentimeter) in analogni obliki z zapisom ti. "Aha spoznanj" -  po mnenju udeležencev ključnih doprinosov, sporočil, znanj, ugotovitev, pridobljenih na delavnici. Organizatorji delavnice so vse lepo povabili na zadnjo delavnico iz sklopa "Prenos znanja", ki bo 4. oktobra 2023.

Dokument: prezentacija C4C 06092023.pdf

Pripravila: Andreja Ferreira in Gal Kušar