na glavno vsebino

Zbirka živih kultur Laboratorija za varstvo gozdov, GIS (oznaka: ZLVG)

Osnovni podatki

  • namen: shranjevanje in ohranjanje živosti pomembnih izolatov fitopatogenih in drugih gliv
  • zasnovana leta 200
  • do leta 2013 shranjenih preko 350 izolatov gliv
  • podatke  o shranjenih kulturah ZLVG urejamo s pomočjo računalniške  aplikacije  Boletus informaticus
  • preferenčno shranjujemo izolate, katerim smo določili nukleotidno zaporedje vsaj ene izbrane genske regije
  • pomembne izolate iz ZLVG dodatno deponiramo v zbirko filamentoznih gliv CBS

Odgovornosti

  • dr. Barbara Piškur (vodja)
  • dr. Nikica Ogris (Boletus informaticus)
  • Zina Devetak (deponiranje, vnos podatkov)

Dostopnost

Določeni izolati so lahko patogenega značaja za rastline, zato je dostop do zbirke omejen na pooblaščene sodelavce Laboratorija za varstvo gozdov. V primeru, da želite pridobiti določen izolat iz zbirke, se obrnite na dr. Barbaro Piškur in / ali Zino Devetak.

Nazaj
SHIFT + A