na glavno vsebino

Mikoteka in herbarij Gozdarskega inštituta Slovenije

Osnovni podatki

Mikoteka in herbarij GIS sta bila ustanovljena leta 1991.
Mikoteka vključuje obsežno zbirko gliv in lišajev. Herbarij vsebuje zbirko hrastov in drugih drevesnih vrst.

Odgovornosti

dr. Nikica Ogris (kustos, kurator za zaprtotrosnice, kurator podatkovne zbirke)
prof. dr. Franc Batič (kurator za lišaje)
dr. Tanja Mrak (kuratorka za lišaje)
doc. dr. Lado Kutnar (kurator za višje rastline in mahove)
Špela Jagodic (tehnična sodelavka)
Zina devetak (tehnična sodelavka)

Delovni čas

Obisk mikoteke in herbarija je mogoč ob delavnikih med 9. in 15. uro le po predhodni najavi in dogovoru. Praviloma je mogoč le dostop do materiala manjšega števila vnaprej navedenih rodov/vrst v študijske namene.

Seznami

Seznam taksonov v zbirki gliv in zbirki lišajev si lahko ogledate na tej povezavi.

Nazaj
SHIFT + A