na glavno vsebino

Sistem za lasersko mikrodisekcijo PALM MicroBeam

Glavni komponenti sistema za lasersko mikrodisekcijo sta invertni mikroskop ZEISS ter izvor laserske svetlobe PALM (valovna dolžina 355 nm). Sistem za lasersko mikrodisekcijo je primeren za mikroskopske preparate, pripravljene na običajnih objektnih steklih ter na membranskih objektnih steklih, primerni pa so tudi mikroskopski vzorci na nekaterih drugih podlagah. Vzorci so lahko nativni, obarvani, fiksirani v formalinu in vklopljeni v parafin (FFPE) ali pripravljeni s kriomikrotomom. Laserski žarek je tako natančen, da je mogoče izrezovanje posameznih celic in celo posameznih kromosomov. Izrezani elementi se s pomočjo laserskega pulza brezkontaktno katapultirajo v zbirno posodico, ki se nahaja nad preparatom. Katapultiranje vzorca v nasprotni smeri gravitacije pomeni prednost pred podobnimi sistemi, saj se na ta način prepreči kontaminacija izrezanih vzorcev. Sistem je opremljen z nosilcem za eno ali dve zbirni posodici. Vzorce, pripravljene na ta način, lahko neposredno uporabimo za izolacijo DNK, RNK in proteinov.  

Tehnične specifikacije:

  • invertni mikroskop ZEISS AxioObserver.Z1 (objektivi 5x, 20x, 40x, 63x, 100x imerzijski, filtri za avtofluorescenco, FITC in TexasRed)
  • izvor laserske svetlobe PALM MicroBeam
  • kamera AxioCam Icc1
  • vir fluorescentne osvetlitve HXP 120V
  • vir halogenske osvetlitve HAL100
  • motorizirana objektna mizica PALM RoboStageII z možnostjo vpenjanja treh objektnih stekel ter odprtino za preverjanje vzorca v zbirni posodici (CapCheck)
  • motoriziran nosilec zbirnih posodic PALM CapMoverII s kolektorji SingleCap 500, SingleTube500 ter TubeCollector 2x500, ki so namenjeni za 500 µl zbirne posodice
  • PALM RoboSoftware 4.6
  • Dodatna oprema: VivaTome (sistem za izdelavo optičnih rezin živih vzorcev), programska oprema ZEN, kamera AxioCam MRm
Nazaj
SHIFT + A