na glavno vsebino

Raziskave ekspresije genov v luči prilagajanja gozdnih ekosistemov na okoljske spremembe

(paket 13)

Appled Biosystems 7500 Real-Time PCR System je integriran in vsestranski sistem za detekcijo in kvantifikacijo tarčnih zaporedij nukleinskih kislin (DNK ali RNK) na osnovi reakcije pomnoževanja s polimerazo (PCR). Njegova uporabnost vključuje analize genske ekspresije in standardizirane protokole za zaznavo prisotnosti različnih organizmov. Omogoča analizo do 96 vzorcev hkrati.

Retsch Mixer Mill MM301 je naprava namenjena finemu drobljenju in homogenizaciji najrazličnejših materialov, ki vključujejo vse tipe rastlinskega materiala, minerale, kosti ipd. Omogoča ponovljivo in učinkovito drobljenje ob hkratnem mešanju in homogenizaciji vzorca. Uporaba specialnih nosilcev omogoča hkratno fizično disrupcijo bioloških vzorcev v procesu ekstrakcije DNK/RNK.

Centrifuga Eppendorf Centrifuge 5804R je namenjena ločevanju materialov z različnimi gostotami – sedimentacija pri visokih ekvivalentih težnostnega pospeška. Naprava je tudi termostatirana (-9°C do +40°C) kar omogoča obdelavo vzorcev in postopke, ki so občutljivi na temperaturne spremembe (npr. celične kulture).

Pipete Eppendorf Reference® Plus in Research® Plus so nepogrešljiv laboratorijski pripomoček za natančno in ponovljivo odmerjanje želenih volumnov tekočin. V našem laboratoriju uporabljamo pipete z nastavljivim volumnom Reference® Plus 0.5–10μl, 10–100μl, 50–200μl, 100–1000μl; Research® Plus 0.5–5ml, 8-kanalna 10–100μl.

Laminarna vertikalna komora Iskra PIO serija LFV9 zagotavlja varno delo operaterju in nudi čiste pogoje dela razreda 4 po ISO14644-1. Opremo uporabljamo za postopke in vzorce, kjer je nujna zaščita pred kontaminacijo iz zunanjosti (ekstrakcija DNK/RNK, priprava gojišč), sami vzorci pa ne predstavljajo grožnje za okolico.

Posode za shranjevanje tekočega dušika. Izolirane aluminijaste posode za shranjevanje tekočega Chart Ferox Euro-Cyl 230/4 in Statebourne Cryolab 25 in terenske transportne posode za tekoči dušik Air liquide Voyageur 2 in 5. Tekoči dušik je potreben za zamrzovalno drobljenje biološkega materiala, katerega ne moremo obdelati z drugimi postopki (npr. rastlinski material z visoko vsebnostjo smol), dolgotrajno shranjevanje bioloških vzorcev.

Proizvajalci: link1 link2 link3

Nazaj
SHIFT + A