na glavno vsebino

Rastni komori RK-5545 CH CO2 (Kambič laboratorijska oprema)

Rastni komori RK-5545 CH CO2 sta namenjeni gojenju gozdnih rastlin in njihovih simbiontov v kontroliranih pogojih. Omogočata nadzor nad temperaturo, relativno zračno vlago, koncentracijo dodanega CO2 in pogojev osvetlitve. Programska oprema omogoča neprekinjeno spremljanje in beleženje parametrov v komorah na daljavo. Komori sta nameščeni v namenskem laboratoriju z zadrževalnimi ukrepi in sta namenjeni raziskavam odziva rastlin in njihovih simbiontov na specifične okoljske razmere (npr. predvidene podnebne spremembe) ter ugotavljanje vpliva le teh na biološko raznovrstnost, ohranjanje gozdnih genskih virov, dinamiko obrata korenin in micelija ter kroženje ogljika in drugih elementov.

Oprema je bila nabavljena v sklopu EU infrastrukturnega projekta EUFORINNO (RegPot No. 315982).

Nazaj
SHIFT + A