na glavno vsebino

Optimizacija diagnostičnega centra za raziskave vplivov biotskih dejavnikov na zdravje gozdov

Paket 18 (ARRS)

Real-time PCR, Applied Biosystems

PCR v realnem času

Sistem za vizualizacijo gelov, Syngene

Vizualizacija in fotodokumentacija DNA v gelih

Pribor za digitalni zajem in obdelavo fotografij (programska oprema za stereomikroskop), Olympus

Digitalni zajem in obdelava slik, zajetih s stereomikroskopom; fotodokumentacija in analiza

Zaradi specifike dela v Laboratoriju za varstvo gozdov (laboratorij je uradni laboratorij, ki izvaja diagnostiko vzorcev s sumom na karantenske organizme) je dostop do opreme urejen s Poslovnikom kakovosti LVG. Zunanjim izvajalcem je oprema na razpolago, vendar po predhodnem dogovoru z vodjo oddelka za varstvo gozdov. Zaradi karantenskega značaja laboratorija so analize izvedene v sodelovanju z operaterji, ki so pooblaščeni za uporabo opreme. Cena uporabe opreme je oblikovana po Pravilniku o prodaji blaga in storitev na trgu GIS in glede na vsebino del, potrebno asistenco, porabo materialnih sredstev in trajanje uporabe

Nazaj
SHIFT + A