na glavno vsebino

Rekonstrukcija infrastrukture za raziskovanje vpliva biotskih dejavnikov na zdravje gozdov

Paket 17 (ARRS)

Zaščitna mikrobiološka komora, Euroclone

Delo z biološkimi vzorci (glive)

Zaščitna PCR komora, VWR

Komora za pripravo mešanic PCR

Stereomikroskop, Olympus

Raziskovalni stereomikroskop s povečavo do 115×

Mešalni mlin, Kinematica AG

Mletje in homogenizacija vzorcev (do 250 ml volumna)

Hladilne omare, Alpfrigo

Shranjevanje referenčnih izolatov in bioloških vzorcev

Gibljiva odsesovalna roka, Alsident System A/S

Omogoča delo s hlapnimi kemikalijami in prašnimi delci

Zamrzovalni sistem za mikrotom, Physitemp Instruments, LLC

Izdelava mikroskopskih preparatov iz svežih vzorcev

Zaradi specifike dela v Laboratoriju za varstvo gozdov (laboratorij je namreč uradni laboratorij, ki izvaja diagnostiko vzorcev s sumom na karantenske organizme) je dostop do opreme urejen s Poslovnikom kakovosti. Zunanjim izvajalcem je oprema na razpolago, vendar po predhodnem dogovoru z vodjo oddelka za varstvo gozdov. Zaradi karantenskega značaja laboratorija so analize izvedene v sodelovanju z operaterji, ki so pooblaščeni za uporabo opreme. Cena se oblikuje po ustreznem predhodnem dogovoru z uporabnikom opreme ali storitev glede na vsebino del, potrebno asistenco, porabo materialnih sredstev in dolžino uporabe.

Nazaj
SHIFT + A