na glavno vsebino

Paket 16

Shimadzu TOC analizator s TN modulom in z avtomatskim podajalnikom vzorcev (TOC-L+TNM-L+ASI-L)
 
Z elementnim analizatorjem Shimadzu TOC-L+TNM-L določamo vse oblike ogljika (organski, anorganski, celokupni) in celokupni dušik v tekočih vzorcih. Območje merjenja je od 4 ppb do 30.000 ppm za vse oblike ogljika in 5 ppb do 10.000 ppm za celokupni dušik. S pomočjo avtomatskega podajalnika vzorcev je delo v največji možni meri avtomatizirano in avtonomno.

Genetski analizator ABI 3500

Najsodobnejši visoko avtomatizirani osemkapilarni sistem proizvajalca Applied biosystems (Thermo Fischer Scientific), ki deluje na  principu kapilarne elektroforeze visoke ločljivosti. Sistem se prednostno uporablja za izvajanje fragmentne analize mikrosatelitnih markerjev, na njem pa se izvajajo tudi analize ugotavljanja nukleotidnega zaporedja (sekvenciranje) »po Sangerju«, različne druge analize fragmentov DNA (npr. tRFLP), validacija SNP markerjev idr. Detekcija fragmentov DNA temelji na vzbujanju fluorescence s polprevodniškim laserjem valovne dolžine 505 nm in detekciji vzbujene fluorescence s CCD kamero s širokim dinamičnim obsegom (do 32.000 RFU). Sistem 3500 ima avtomatski podajalnik vzorcev, ki sprejme dve 96-mestni PCR plošči hkrati. Za primarno analizo podatkov je sistem opremljen s programsko opremo GeneMapper v5.

Povezava

Nazaj
SHIFT + A