na glavno vsebino

Oprema za izvedbo meritev turbulentnih tokov ogljikovega dioksida, vodne pare in metana med ekosistemom in atmosfero po metodi Eddy Covariance (Paket 17)

Opis: V okviru nabav raziskovalne opreme iz Paketa 17 smo realizirali nabavo kompleta mikrometeorološke opreme za izvedbo meritev in izračun turbulentnih tokov ogljikovega dioksida (CO2), vodne pare (H2O) in metana (CH4) med ekosistemom in atmosfero po mednaroni priznani metodi Eddy Covariance. Oprema je sestavljena iz infrardečih analizatorjev za metan, ogljikov dioksid in vodno paro ter iz tridimenzionalnega ultrazvočnega senzorja za meritve vetra in temperature za posamezni infrardeči analizator. Meritve neto izmenjave plinov med ekosistemom in atmosfero z metodo Eddy covariance potekajo nad ekosistemom, v plasti kjer zračni tokovi niso več pod vplivom vegetacije. Dobra lastnost metode je, da lahko ob primerni višini stolpa izmerimo izmenjavo plina (npr. CO2 in CH4) za kateri koli ekosistem ne glede na heterogenost. Metoda potrebuje vhodne podatke o hitrostih vetra v vseh treh smereh (x, y, z) in podatke o koncentraciji spremljanega plina, npr. CO2, ter temperaturo posnete s frekvenco vsaj 10 Hz. Obdelava surovih podatkov poteka po ustaljenih in priznanih metodologijah, ki so jih predlagali številni raziskovalci (Aubinet et al., 2000; Webb et al., 1980; Foken and Wichura, 1996; Reichstein et al., 2005; Papale et al., 2006; Richardson and Hollinger, 2007; Lasslop et al., 2010). Po uspešni obdelavi teh surovih podatkov dobimo polurne vrednosti izmenjav ogljikovega dioksida (CO2), vodne pare (evapotranspiracija - H2O) in metana (CH4) za preučevani ekosistem.

Odgovorna oseba: Mitja Ferlan

Dostopnost: Oprema je dostopna in namenjena za uporabo izmere neto izmenjave spremljanih plinov med izbranim ekosistemom in atmosfero. Na voljo je zunanjim in notranjim uporabnikom po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo in vodstvom GIS in oddelka GEKO.

Cena uporabe: Meritve se morajo izvajati na enem mestu več časa, npr. vsaj mesec dni.

  • Cena za neizučenega operaterja (vključen operater GIS):  2.400,00 eur/mesec
  • Cena za izučenega uporabnika: 1.200 eur/mesec

Nazaj
SHIFT + A