na glavno vsebino

Metrohm IC Modular System for anions an cations.

(paket 11)

Modularni sistem za ionsko kromatografijo Metrohm je sodoben način določanja več ionov hkrati. Trenutno sta na GIS aktivni metodi za določanje anionov in kationov (anionska kolona A supp 5-150 in kationska kolona C4-150) v vodnih vzorcih. Z avtomatskim podajalcem vzorcev 766 Sample Processor je delo hitro in neodvisno od delovnega časa zaposlenih, saj lahko analize potekajo po sistemu 24/7.

Nazaj
SHIFT + A