na glavno vsebino

Masni spektrometer za analize stabilnih izotopov IsoPrime100 sklopljen z elementnim analizatorjem vario PYRO cube (TC/EA-IRMS sistem)

Laboratorij za stabilne izotope na Gozdarskem inštitutu Slovenije je opremljen s TC/EA-IRMS sistemom, ki ga sestavljata elementni analizator in masni spektrometer za stabilne izotope. Analizni sistem sestavljata visoko-temperaturni elementni analizator Vario PYRO cube (Elementar, Nemčija) in kontinuirno pretočni masni spektrometer za analizo stabilno-izotopskih razmerij IsoPrime100 (Isoprime, Velika Britanija). Sistem omogoča kvalitativno določanje vsebnosti in izotopskih razmerij H, C, N, O in S v trdnih in tekočih vzorcih. Elementni analizator deluje v dveh načinih - CNS načinu (analize C, N in S) in visokotemperaturnem piroliznem načinu (analize H in O), ki omogočata sežig vzorcev pri temperaturah med 950 in 1450 C. Nastale plinaste faze kontrolirano vodimo do masnega spektrometra, s katerim določimo razmerje stabilnih elementov v vzorcih.

Oprema je bila nabavljena v sklopu EU infrastrukturnega projekta EUFORINNO (RegPot No. 315982).

Povezava Vario Pyro Cube

Povezava IsoPrime100

Nazaj
SHIFT + A