na glavno vsebino
Seznam projektov

U šumi kao u učionici - V gozdu kot v učilnici

U šumi kao u učionici - V gozdu kot v učilnici
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno ekologijo
Partnerji
Modelna šuma Istra (HR, vodilni partner), Pucko otvoreno uciliste Gospić (HR), Gozdarski inštitut Slovenije, Otroški vrtec Olga Ban Pazin (HR), Osnovna šola "Vazmoslav Grzalja"(HR)

 

Trajanje projekta: 14 mesecev

Vrednost projekta: 60.000,00 €

Vrsta projekta: Erasmus+, KA210 - Small-scale partnerships in school education

 

Cilj projekta

Gozdarski inštitut Slovenije bo v projektu "V gozdu kot v učilnici" skupaj z vodilnim partnerjem "Modelna šuma Istra" prispeval k razvoju gozdne pedagogike na Hrvaškem in sicer preko izobraževanja strokovnjakov in zaposlenih v partnerskih organizacijah.

Primarni cilj projekta je usposobiti vzgojitelje in učitelje za izvajanje gozdne pedagogike v vrtcih in osnovnih šolah. 

Partnerske organizacije, ki sodelujejo v projektu, bodo svoje zaposlene izobraževale z izmenjavo in prenosom znanja in izkušenj s področja gozdne pedagogike. Rezultat doseganja cilja bo izboljšanje izobraževalih kompetenc učiteljev kot tudi usposobljenost vzgojiteljic.

Posebna pozornost bo namenjena možnosti implementacije metodike gozdne pedagogike pri delu z otroki s težavami. S projektom se bo začel postopek certificiranja gozdnih pedagogov na Hrvaškem. 

 

Aktivnosti Gozdarskega inštituta Slovenije v projektu

GIS bo v okviru svojih aktivnosti okrepil lastne kompetence in znanje s podočja gozdne pedagogike - to bo dosegel s prenosom znanja in izkušenj, hkrati pa bo partnerjem projekta pomagal razviti izobraževalni material in program gozdne pedagogike, ki se bo debitanstko implementiral v vrtcih in šolah na področju Istre in Like. Ključne aktivnosti, ki jih bo izpeljal GIS:

  • 2-dnevni seminar iz gozdne pedagogike v Sloveniji: izobraževanje in prenos znanja ter dobrih praks med projektnimi partnerji ter učitelji in vzgojitelji slovenskih vrtcev in šol. Izvedba treninga iz gozdne pedagogike. 
  • Izobraževanje bodočih trenerjev gozdne pedagogike v Istri: Modelna šuma Istra v sodelovanju z GIS in partnerji iz Istre izvedejo 2. trening gozdne pedagogike. 
  • Izobraževanje bodočih trenerjev gozdne pedagogike v Liki: Pučko otvoreno učilište v sodelovanju z GIS in Modelno šumo Istra izvedejo 3. trening gozdne pedagogike.
  • Izdelava učnega gradiva za izvajanje izobraževanj s področja gozdne pedagogike s katerim se bodo zapisale smernice za izobraževanje gozdnih pedagogov. Del priročnika bo namenjen delu z otroki s posebnimi potrebami. 

 

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

 

SHIFT + A