na glavno vsebino

LIFEGENMON (LIFE for European Forest Genetic Monitoring System)

Predstavitev PRIROČNIKA za gozdni genetski monitoring (v angleščini) ...

LIFE

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.07.2014 - 31.03.2021

Gozd eksperimentov

Dejavnost, ki pretaka mnoge znenstvene raziskave in strokovne ugotovitve v jezik, dostopen javnostim. Naše izobraževalno delo izvajamo raziskovalci različnih področij po načelih in metodah gozdne pedagogike. Gozdna pedagogika je eden izmed pristopov okoljske vzgoje, ki je povezan z gozdom in našim odnosom z njim. Nudimo izobraževanja za pedagoge, zainteresirano javnost in mlade. Sodelujemo pri  razvoju okoljske vzgoje v Sloveniji in smo mednarodno aktivni.

Tržna dejavnost

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Trajanje: 01.03.2014 - 31.12.2021

Euphresco Mednarodni projekt

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Barbara Piškur

Trajanje: 11.01.2013 - 31.12.2021

SHIFT + A