na glavno vsebino

Umiranje dreves v submediteranu: zaporedje procesov, njihova medsebojna povezanost in prihodnja perspektiva

ZNANSTVENA IZHODIŠČA Podnebne spremembe vplivajo na biotsko pestrost in trajnost številnih ekosistemov. Gozdni ekosistemi so vedno pogosteje izpostavljeni suši ter visokim temperaturam, kar vpliva na pretok vode in ogljika v ekosistemu, zmanjš...

ARRS

Oddelek za gozdno ekologijo

Trajanje: 01.09.2020 - 31.08.2023

Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

Naslov projekta: eGOZD – Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo Trajanje projekta: 1. avgust 2020 - 31. julij 2023 Celotna vrednost projekta: 347.222,86 € Vodilni partner: Gozda...

ARSKTRP Program razvoja podeželja

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: Matevž Triplat

Trajanje: 30.07.2020 - 29.08.2023

Pilotiramo spravilo lesa z izboljšano mobilno gozdarsko žičnico in inoviramo nov način izdelave lesenih objektov iz manj vrednega lesa

TRAJANJE:   9. 7. 2020 – 9. 7. 2023  VREDNOST  projekta:  83.393,03 €  od tega sofinanciranje v višini  74.661,62 € PROJEKT je SOFINANCIRAN  s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sk...

Gozdovi v ženskih rokah

V projektu Fem4Forest bomo osvetlili različne vloge žensk v gozdarstvu in širše v gozdno lesnih verigah. Raziskovali bomo različne možnosti bolj aktivnega vključevanja žensk tako v samo gospodarjenje z gozdovi kot tudi na trg dela in v različne nivoje odločanja.

Interreg

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.07.2020 - 31.12.2022

Wildfood

Iščemo možnosti izvajanja skupnih inovativnih strategij s strani različnih akterjev v Mediteranu v vrednostnih verigah divjih/prostorastočih in pol divjih prehrambenih proizvodov (nelesnih gozdnih proizvodov - NWFP) za izboljšanje njihove kakovosti, prehrambene varnosti in trajnosti. Posebej se bomo osredotočili na proizvode, ki izvirajo iz gozdarskih ali kmetijsko-gozdarskih sistemov: pinjole, gobe, tartufe in aromatične rastline (pa tudi na semena alepskega bora, želod in jagodičevje).

ARRS

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Anže Japelj

Trajanje: 01.06.2020 - 31.05.2023

EC

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Maarten de Groot

Trajanje: 23.03.2020 - 16.10.2023

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 17.02.2020 - 31.12.2021

ARRS CRP

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Nikica Ogris

Trajanje: 11.01.2020 - 31.10.2023

ARRS CRP

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Barbara Piškur

Trajanje: 11.01.2020 - 31.10.2023

ARRS

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Maarten de Groot

Trajanje: 09.01.2020 - 31.08.2023

ARRS

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik

Trajanje: 01.01.2020 - 31.12.2021

ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami na urbanih, pri-mestnih in gozdnih ekosistemih v Alpski regiji

Cilj projekta je razviti enotno transnacionalno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami na območju Alp. 

Interreg

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Aleksander Marinšek

Trajanje: 01.10.2019 - 30.06.2022

LIFE SYSTEMIC

Vpliv podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme je znanstveno potrjen, njegovi učinki so vidni tudi v evropskih gozdovih. V sredozemskem območju naraščajoče temperature in vse pogostejše ujme (nevihte, vročinski udari, daljša sušna obdobja) ogrožajo gozdne ekosisteme in postavljajo nove izzive trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi.

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.09.2019 - 31.08.2024

foRMAtion - Innovative and smart module for potential Research Managers and Administrators in higher education

The project The increasing competition for EU funds in the field of R&I projects the growing needs of the labour market for professional research support staff, and the shortage in research_management_administration (RMA) educational progr...

Erasmus+

Uprava

Vodja projekta: Primož Petek

Trajanje: 01.09.2019 - 31.12.2022

Metodološki pristopi k analizam genomske pestrosti in ekološke plastičnosti gomoljik iz naravnih rastišč

S primerjalno genomiko želimo ugotovili 1.) kateri molekularni markerji vodijo široko prilagodljivost ene vrste in ozko specializacijo druge, sicer sorodne vrste; 2.) ali lahko z variabilnostjo pojasnimo geografske vzorce distribucije; 3.) povežemo genomsko pestrost metabolnih poti za tvorbo arom in 4.) molekulske markerje kjerkoli v genomu povežemo z izvorom in kvaliteto gomoljik.

ARRS

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Tine Grebenc

Trajanje: 01.07.2019 - 30.06.2022

Euphresco Mednarodni rpojekt

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Barbara Piškur

Trajanje: 20.06.2019 - 31.12.2021

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Andreja Ferreira

Trajanje: 08.04.2019 - 31.12.2021

ForestValue

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 10.02.2019 - 09.02.2022

LIFE IP CARE4CLIMATE

Spletna stran projekta   Partnerstvo za za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo Predstavitev pilotnih območij Nagradni stripovski natečaj (15.2. - 15.4.2024) ...

LIFE

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 01.01.2019 - 31.12.2026

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 01.01.2019 - 31.12.2023

SHIFT + A