na glavno vsebino
Inovativne poti za učinkovito vključevanje deklet in mladih žensk v gozdarski sektor
Seznam projektov

Inovativne poti za učinkovito vključevanje deklet in mladih žensk v gozdarski sektor

Inovativne poti za učinkovito vključevanje deklet in mladih žensk v gozdarski sektor
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Partnerji
Gozdarski inštitut Slovenije (vodilni partner), Fundacija PRIZMA, UL(BF) - Gozdarstvo, LWF - Bavarian State Institute of Forestry, Forest Trainings Center PICHL, NOWA Training Counselling Project management, Agency for sustainable development of the Carpathian region “FORZA”, UNFU - Ukrainian National Forestry University, FEA - Forestry and Environmental Action, University of Belgrade-Faculty of Forestry, USV - University Ştefan cel Mare of Suceava, CZU - Czech University of Life Science Prague, Foresta SG, CUPFOA - Croatian Union of Private Forest Owners Associations, HKIŠTD - Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engineers

O projektu

Naslov projekta:

Inovativne poti za učinkovito vključevanje deklet in mladih žensk v gozdarski sektor

Innovative pathways for efficient involvement of girls and young women in the forestry sector

Akronim: Fem2forests

Številka projekta: DRP0200118

Začetek: 1.1.2024

Zaključek: 30.6.2026

Skupni proračun projekta: 1,6 milijona € (od tega 1,3 milijona € Interreg sredstev)

Partnerstvo: 15 partnerjev, iz 9 držav

Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije

 

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pričeli z mednarodnim projektom Fem2forests. Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg Programme Danube Region. V projekt je vključenih 15 partnerjev iz 9 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Romunija, Češka, Ukrajina).

 

Glavni izzivi, ki jih naslavlja projekt

Gozdarstvo in drugi z gozdarstvom povezani sektorji, se  soočajo s pomanjkanjem delovne sile, in tudi zanimanje za poklice v tem sektorju se zmanjšuje. Kljub temu pa je gozdarstvo prepoznano po ustvarjanju "zelenih delovnih mest", ki ne le prispevajo k ohranjanju gozdnih ekosistemov, ampak tudi zagotavljajo trajnostno proizvodnjo gozdnih lesnih sortimentov in nelesnih gozdnih proizvodov. Projekt Fem2forests gradi na temeljih predhodnega projekta Fem4Forest (DTP3-500), ki nam je dal vpogled v položaj žensk v gozdarskem sektorju v Podonavju in je tudi motivacija za nadaljnje delo z dekleti in ženskami v gozdarskem sektorju. Tako želimo s projektom prispevati h krepitvi gozdarskega sektorja na območju Podonavja na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo večjega vključevanja mladih žensk in deklet.

 

Cilji projekta

  1. Razviti inovativne poklicne poti za dekleta in mlade ženske,
  2. Okrepiti zmogljivost gozdarskih izobraževalnih ustanov z vključevanjem vidika enakosti spolov in
  3. Ustvariti ugodne pogoje za učinkovito vključevanje žensk na različnih ravneh v gozdarstvu in z gozdarstvom povezanih sektorjih.

Za dosego teh ciljev, koncept Fem2forests sledi interaktivnemu in inovativnemu modelu, ki vključuje različne akterje in zajema različne nivoje kariernih poti v gozdarstvu od zgodnjih faz usmerjanja do vodilnih položajev. V projekt bodo vključene tudi izobraževalne ustanove, podjetja in organizacije ter drugi deležniki, da bi prispevali k spreminjanju zavedanja in ustvarjanju okvira za bolj raznoliko delovno silo, ki spodbuja trajnostni razvoj, še posebej na podeželju. S temi aktivnostmi želimo povečati delež mladih žensk v gozdarskem sektorju, za kar sta bistvenega pomena komunikacija in vključevanje ciljnih skupin od samega začetka projekta.

 

Rezultati projekta

Projektni plakat (kliknite na sliko)

 

SHIFT + A