na glavno vsebino
Seznam projektov

GIFT - Green Infrastructure for Forest and Trees

GIFT - Green Infrastructure for Forest and Trees
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Partnerji
Slovenija: Gozdarski inštitut Slovenije in BSC, poslovno podporni center, d. o. o, Kranj, Belgija: Flemish Land Agency, Nizozemska: Province of Fryslân, Švedska: County Administrative Board of Västra Götaland, Španija: Instituto de Estudos do Territorio (vodilni partner), Italija: Provincia di Rimini, Nemčija: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, Hrvaška: City of Zagreb, Latvija: University of Latvia.

Akronim: GIFT

Skupni proračun projekta: 1,971,182 €

Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije 

Namen projekta Green Infrastructure for Forest and Trees (GIFT)  je okrepiti vlogo zelene infrastrukture, zlasti gozdov in dreves, in jo intenzivneje vključiti v sodobni regionalni in urbani razvoj, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti, kmetijsko, krajinsko, gozdarsko in drugo zakonodajo ter strategije. V projektu, ki poteka v okviru Interreg Europe, sodeluje deset partnerjev iz devetih evropskih držav.

Strateški cilj projekta GIFT je vključiti zeleno infrastrukturo v politične okvire v različnih sektorjih in spodbujati celostni, medsektorski pristop k načrtovanju politik. Cilj projekta je povečati raznolike koristi, ki jih zagotavlja zelena infrastruktura, vključno z njenimi prispevki k biotski raznovrstnosti, blaženju podnebnih sprememb, upravljanju voda, nadzoru erozije, izboljšanju krajine in blaginji ljudi.

Z usklajevanjem gozdarske, kmetijske, biodiverzitetne in naravovarstvene politike z načeli zelene infrastrukture GIFT stremi k razvoju sistemskih rešitev za celostno upravljanje naravnih virov.


Ključne značilnosti:

  • Osredotočenost na gozdove in drevesa: poudarja pomen dreves in gozdov pri zagotavljanju različnih ekosistemskih storitev.
  • Inovativni medsektorski pristop: integrira zeleno infrastrukturo v politične dokumente v različnih sektorjih, s ciljem celostnega načrtovanja politik.
  • Krepitev regionalnih politik: poudarja nujnost zadostne pokritosti z drevesi in gozdovi kot temeljnega ukrepa za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in boj proti podnebnim spremembam.
  • Partnerstvo z več deležniki: spodbuja sodelovanje oblikovalcev politik in regionalnih skupin deležnikov in koncept skupnega odločanja in izvajanja politik.
  • Pilotne akcije in učni proces: načrtujemo vrsto pilotnih akcij, seminarjev, delavnic in strokovnih pregledov, ki jih usklajuje Latvijska univerza.
  • Komunikacija in razširjanje znanja: Cilj je obogatiti razumevanje zelene infrastrukture, biotske raznovrstnosti, ekosistemskih storitev in podnebnih sprememb med izvajalci politik in strokovnjaki.

Več informacij:

 

PROJEKTNI POSTER 

-slovenski                                                        -angleški

        

SHIFT + A