na glavno vsebino
FORGENIUS
Spletna stran projekta
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

FORGENIUS: Improving access to FORest GENetic Resources Information and Services for End-Users

 

FORGENIUS je projekt programa Obzorje 2020, ki ga financira EU in ki bo omogočil vpogled v raznolikost evropskih gozdov in njihovo odpornost na podnebne spremembe. Projekt uporablja najsodobnejšo tehnologijo in znanje na področju rastlinske in evolucijske biologije, ekologije, daljinskega zaznavanja, genomike, genetike, modeliranja in gozdarstva. Cilj projekta je nadgraditi sedanjo platformo evropskega informacijskega sistema za gozdne genske vire (EUFGIS) z dodajanjem novih vrst podatkov in informacij o enotah varovanja gozdnih genskih virov, ki omogočajo kratko-, srednje- in dolgoročne napovedi o usodi evropskih gozdov. Takšno orodje bo ključno za pripravo novih, prilagodljivih strategij za ohranitev teh izrednih naravnih dobrin na ravni Evrope. Konzorcij 19 akademskih raziskovalnih skupin, neprofitnih organizacij in zasebnega sektorja vodi INRAE iz Francije.

Gozdarski inštitut Slovenije izvaja dejavnosti v vseh delovnih sklopih in vodi WP5, ki se ukvarja s prenovo in izboljšavo informacijskega sistema EUFGIS.

Trajanje: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2025

Sredstva: 7 000 000 EUR, za Gozdarski inštitut Slovenije 616 157 EUR, 100% financiranje s strani EC

Spletna stran: https://www.forgenius.eu/

Kontaktna oseba za GIS: dr. Marjana Westergren, marjana.westergren@gozdis.si

SHIFT + A