na glavno vsebino
Matija Kadunc

Oddelek za varstvo gozdov

Matija Kadunc

FUNKCIJEstrokovni sodelavec

PODROČJE DELAvarstvo gozdov

Življenjepis

Izobrazba

2012-2016: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

2017-2020: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; pridobljen naziv: diplomirani inženir gozdarstva (UN)

Naslov diplomskega dela: Jesenov ožig (Hymenoscyphus fraxineus) na malem jesenu (Fraxinus ornus L.)

2020-2023: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; magistrski študijski program II. stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov

Naslov magistrskega dela: Razširjenost glive Dothistroma pini v Sloveniji in vpogled v prisotnost njenih paritvenih tipov – v pripravi

 

Zaposlitve

Od 13.9.2023: Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov –  Strokovni sodelavec

SHIFT + A