na glavno vsebino
Luka Capuder

Oddelek za varstvo gozdov

Luka Capuder

PODROČJE DELAvarstvo gozdov

Življenjepis

 

Izobrazba

2020 – Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; pridobljen naziv: diplomiran inženir gozdarstva (UN)

Naslov diplomskega dela: “Pregled rodnosti populacij rjavih medvedov (Ursus arctos L.) v Evropi”

2020 – 2023 – Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; magistrski študijski program II. stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov

Naslov magistrskega dela: “Razširjenost sredozemskega borovega strženarja (Tomicus destruens) na Kraškem gozdnogospodarskem območju” – v pripravi

 

Zaposlitev

Študentske zaposlitve:

2019 – 2021: Slovenski državni gozdovi D.O.O. (PE Ljubljana)

2021 – 2023: Zavod za gozdove Slovenije (Območna enota Ljubljana); Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Območna enota Kranj); Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Redna zaposlitev:

Od 2023: Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov

SHIFT + A