na glavno vsebino
Ana Seifert Barba

Oddelek za varstvo gozdov

Ana Seifert Barba

Življenjepis

Izobrazba

2010 – 2013: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo; univerzitetni študijski program I. stopnje Geografija; pridobljen naziv: diplomirana geografinja (UN)

Naslov diplomskega dela: Problematika zaraščanja gradbenih jam

2013 – 2016: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo; magistrski študijski program II. stopnje Geografija, smer Okoljska in fizična geografija – Uporabna geoinformatika

Naslov magistrskega dela: Determination of seasonal and latitudinal variations in BVOC emissions in the case of the selected tree species

 

Zaposlitev

2017 - 2023: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

2023: Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov

SHIFT + A