na glavno vsebino
Zina Devetak

Oddelek za varstvo gozdov

Zina Devetak

FUNKCIJEtehnična sodelavka

PODROČJE DELAvarstvo gozdov

Življenjepis

1992 – 2000 Osnovna šola Valentina Vodnika, Ljubljana

2000 – 2004 Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana

2004 – 2009 Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani – univerzitetni študijski program biotehnologija            

Diplomsko delo z naslovom: Ugotavljanje genotoksičnih vplivov izcednih vod iz komunalnih deponij s kometnim testom na celicah HEP-G2 (mentorica: prof. dr. Romana Marinšek-Logar)

SHIFT + A