na glavno vsebino
Simon Zidar

Oddelek za varstvo gozdov

Simon Zidar

FUNKCIJEkoordinator projektov, fitosanitarni preglednik

PODROČJE DELAvarstvo gozdov

Življenjepis

Izobraževanje
2003–2007: Gimnazija Poljane, Ljubljana

2007–2010: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo; univerzitetni študijski program I. stopnje Biologija; pridobljen naziv: dipl. biol. (UN)

2010–2013: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, magistrski študijski program II. stopnje Ekologija in biodiverziteta;
Naslov magistrskega dela: Spremljanje sezonske aktivnosti netopirjev (Chiroptera) pri vhodih v izbrane slovenske jame (mentorica: doc. dr. Maja Zagmajster) – v pripravi.

Zaposlitev
od 5. 3. 2018: Gozdarski inštitut Slovenije – koordinator projektov

SHIFT + A