na glavno vsebino
dr. Barbara Piškur

Oddelek za varstvo gozdov

dr. Barbara Piškur

FUNKCIJEvodja oddelka, vodja laboratorija za varstvo gozdov, diagnostik na področju mikologije, strokovnjak za varstvo rastlin, fitosanitarna preglednica, raziskovalka

PODROČJE DELAvarstvo gozdov, fitopatologija, molekularna diagnostika

Življenjepis

Izobraževanje
1998–2004: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Enota medoddelčnega študija mikrobiologije; univ. dipl. mikr.

Diplomska naloga: Vpliv koncentracije in vrste železove spojine na akumulacijo železa v biomasi kvasovke Saccharomyces cerevisiae (mentor: prof. dr. Peter Raspor)

2004–2009: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (področje Biotehnologija); doktorat znanosti
Doktorska disertacija: Sukcesivni procesi razgradnje lesnega substrata inokuliranega z glivo Pleurotus ostreatus na degradiranih območjih (mentor: prof. dr. Franc Pohleven, somentor: prof. dr. Dušan Jurc)

Zaposlitve
od 2004: Gozdarski inštitut Slovenije

Raziskovalni naziv
višja znanstvena sodelavka (od 31.05.2017)

Raziskovalna gostovanja

  • ANSES, Laboratoire Santé des Végétaux, unité mycology, Malzeville, Francija; 20.3.–31.3.2017
  • Bundesforschungszentrum für Wald, Dunaj, Avstrija; 4.4.–8.4.2016
  • Plant Evolutionary Ecology, Institute of Evolution & Ecology, University of Tübingen, Nemčija; 19.5.2014–2.8.2015
  • Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht, Nemčija; 7.11.–11.11.2011
  • AGRIPOLIS, Univerza v Padovi, Italija; 22.2.–11.3.2010
  • Forestry and Agricultural Biotechnology Institute (FABI), Univerza v Pretoriji, Južna Afrika; 3.7.2007–2.8.2007

Mednarodno in domače sodelovanje
The American Phytopathological Society, Slovensko mikrobiološko društvo, Slovensko genetsko društvo, Društvo za varstvo rastlin Slovenije, European Mycological Network, COST Action (FP1002, FP1102, FP1406), Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

SHIFT + A