na glavno vsebino
Pia Caroline Adamič

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

Pia Caroline Adamič

Življenjepis

Izobrazba:

2019 – diploma z naslovom Drevesne naravne vrednote v registru naravnih vrednot Slovenije (mentor: prof. dr. Robert Brus), univerzitetna diplomirana inženirka gozdarstva, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

2021 – magisterij z naslovom Zakonodaja in pravni okviri gojenja tujerodnih drevesnih vrst v Sloveniji (mentor: dr. Kristjan Jarni), magistrica inženirka gozdarstva, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zaposlitev:

1. 10. 2021 – mlada raziskovalka (mentor: dr. Matjaž Čater), Gozdarski inštitut Slovenije

Izvolitve:

Oktober 2021 – izvoljena v naziv asistentka na Gozdarskem inštitutu Slovenije

Štipendije:

V študijskem letu 2019/2020 in 2020/2021 prejemala Pahernikovo štipendijo

Udeležba na mednarodnih konferencah:

Oktober 2019 - mednarodno gozdarsko tekmovanje v Rusiji, Voronezh

September 2022 – mednarodna IUFRO konferenca Abies & Pinus 2022, Sarajevo

Bibliografija:

  • Izviren znanstveni članek:

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/27006723

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/127524611

  • Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci:

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/123432963

SHIFT + A