na glavno vsebino
Erika Kozamernik

Oddelek za gozdno ekologijo

Erika Kozamernik

FUNKCIJEAsistentka

PODROČJE DELAdaljinsko zaznavanje, gozdni habitatni tipi, geomorfologija

Življenjepis

Študij:

 • 2011–2015, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo; univerzitetni študijski program I. stopnje:  Geografija;             Naslov diplomske naloge: Geomorfološka analiza slepe doline Brdanska dana (mentor: red. prof. dr. Uroš Stepišnik)
 • 2015–2018: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, magistrski študijski program II. stopnje: Aplikativna fizična geografija – Uporabna geoinformatika; Naslov magistrskega dela: Sledovi poledenitve v dolini Krnice (mentor: red. prof. dr. Uroš Stepišnik, somentor: prof. dr. Emanuele Forte)
 • 2021 - v teku: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti, področje: Varstvo naravne dediščine.

Bibliografija:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Erika_Kozamernik

Članstvo:

 • Geomorfološko društvo Slovenije
 • Jamarski klub Železničar
 • Planinsko društvo Kranj

 

Raziskovalna področja:

 • Geomorfologija
 • Daljinsko zaznavanje
 • Gozdni habitatni tipi
 • Krasoslovje
 • Glaciologija


 

SHIFT + A