na glavno vsebino
Anica Simčič

Oddelek za gozdno ekologijo

Anica Simčič

Življenjepis

Izobrazba

1998-2006 Osnovna šola Metlika.

2006-2010 Gimnazija Črnomelj.

2010-2013 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Univerzitetni študijski program prve stopnje GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI (pridobljeni naziv dipl. Inž. gozd. (UN)).

2013-2018 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Magistrski program II. stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (pridobljeni naziv mag. inž. gozd.) Naslov magistrskega dela: Vpliv rabe tal na pojavljanje urbanih toplotnih otokov v Sloveniji, mentor: doc. dr. Milan Kobal.

 

Mednarodno sodelovanje

2014 Erasmus Intensive Programme: Sustain Active course Praga, Češka »Innovative solutions on the utilization of the natural resources in context of green economy«.

2015 COST ACTION 1204 GreenInUrbs Training school »Implementation of green infrastructure approach to link environmental and social aspects in the research on urban forests«.

2015 Študentska izmenjava na Univerzi Shizouka, Japonska »Field lecture in temperate forests around Mt. Fuji«.

2019 Seminar »Capacity building in forestry international cooperation for developing countries«, Kitajska (Peking in provinca Zheijang), organizator NAFGA (National Academy for Forestry and Grassland Administration).

 

Zaposlitev

2017 – Študentsko delo na Zavodu za gozdove Slovenije, KE Semič-Metlika.

2018- Zaposlitev na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

SHIFT + A