Usposabljanje v okviru COST akcije CA20132 “UrbanTreeGuard”

Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija, 26.-30. avgust 2024

Mestna drevesa zagotavljajo bistvene ekosistemske storitve, vključno z uravnavanjem temperature, kulturnimi in estetskimi vrednostmi ter podpirajo biotsko raznovrstnost. Vendar pa je zaradi svetovne trgovine in podnebnih sprememb vse večji pritisk domorodnih in tujerodnih škodljivcev na mestna drevesa in gozdove.

Cilj CA20132 usposabljanja je udeležencem ponuditi posodobljeno znanstveno ozadje o biologiji, diagnostiki in obvladovanju drevesnih škodljivih organizmov.

Usposabljanje je namenjeno doktorskim študentom, raziskovalcem na začetku karierne poti in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z upravljanjem in nego mestnih dreves, urbanističnim načrtovanjem ali drugimi sorodnimi področji.

Se želite pridružiti? Pošljite vašo prijavo do 28. marca 2024 do 17. ure.

Navodila za prijavo in podroben program najdete tukaj.