Ob trajnostnem pridobivanju in uporabi lesa so lahko lesni izdelki dobro skladišče ogljika in tako prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. V sklopu osveščevalnih aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE smo o pomeni gozdov in trajnostni rabi lesa osveščali osnovnošolce na tehničnih dnevih.

Konec novembra smo se pridružili učencem štirih 4. razredov OŠ Preserje pri Radomljah in zanje organizirali tehniška dneva, v okviru katerih smo pripravili raznolike aktivnosti: predavanje o rabi lesa in lesnih izdelkov v vsakdanjem življenju, kviz »lesene« male sive celice, delavnico izdelovanja božičnih drevesc in lesene igre »tri v vrsto«.

Na delavnicah so se otroci seznanili z lastnostmi lesa različnih drevesnih vrst in si iz letvic iz žagarskih ostankov (odpadnega lesa), ki jih je poklonil Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete iz Ljubljane, sestavili vsak svoje drevesce. Poleg že poznane uporabe lesnih izdelkov so učenci na tehničnem dnevu izvedeli tudi nekaj o pomenu rabe lesa z vidika hrambe ogljika v lesni biomasi in blaženja podnebnih sprememb.

»Uporaba žaganega lesa, kakršnega smo uporabili za lesne izdelke, namreč lahko pomeni hrambo ogljika za vsaj 35 let,« je med drugim učencem predstavil dr. Boštjan Mali.

Izdelane lesene smrečice so učenci odnesli domov, z njihovo pomočjo pa bodo o slišanem lahko podučili tudi starše. Izdelane lesene igre “tri v vrsto” bomo v imenu projekta CARE4CLIMATE in šolarjev podarili različnim socialno-varstvenim zavodom.