Gozdarski inštitut Slovenije je v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pripravil nagradni stripovski natečaj na temo GOZD IN PODNEBNE SPREMEMBE.

Lepo vas vabimo k vzpodbudi učencev oz. dijakov k sodelovanju in razmisleku o gozdovih ter podnebnih spremembah.

V luči podnebnih sprememb so prav gozdovi en izmed ključnih elementov v boju proti podnebnim spremembam. A so tudi oni podvrženi novim vplivom zaradi podnebnih sprememb. Če želimo, da ostanejo vitalni in odporni, moramo skrbeti vsi, saj bodo le taki lahko opravljali vse svoje vloge.

Že opazite kakšne spremembe v gozdovih? Veste, kako lahko sami pomagate ohranjati zdrav gozd?

Rok za oddajo izdelkov je 15. april 2024.

Dodatne informacije o natečaju najdete na priloženem vabilu in na spletnem mestu: https://www.gozdis.si/stripovski-natecaj-care4climate.