Gozdarski inštitut Slovenije objavlja javni razpis za kandidata-/ko za mladega/-o raziskovalca/-ko v letu 2022.

Obveščamo vas, da imate možnost podiplomskega usposabljanja mladih raziskovalcev pri naslednjih mentorjih v navedenih programskih skupinah:

1. dr. Mitja Ferlan v programski skupini P4-0107 - Gozdna biologija, ekologija in tehnologija

2. dr. Marjana Westergren v programski skupini P4-0107 - Gozdna biologija, ekologija in tehnologija

3. doc. dr. Primož Simončič v programski skupini P4-0430 - Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo

 

Več o usposabljanju pri posameznih mentorjih si preberite v aktualnem razpisu.