Ponedeljek, 12.2.2024, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije minil v znamenju urejanja hudourniških območij. Delavnica je bila organizirana v okviru projekta »Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih«, ki ga vodi Gozdarski inštitut Slovenije, financirata pa ARIS in MKGP (J2-1743) v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP 2022) »Naša hrana, podeželje in naravni viri«.

Projekt vodi naša sodelavka dr. Urša Vilhar, ki je skupaj s sodelavko Eriko Kozamernik predstavila izhodišča in smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih.

Izvajalce gozdnih del s poudarkom na gozdnem gradbeništvu ter portal MojGozdar je predstavil sodelavec dr. Jaša Saražin.

Stanje in trende kompetenc pooblaščenih gozdarskih inženirjev na Inženirski zbornici Slovenije je predstavil dr. Robert Robek iz podjetja Slovenski državni gozdovi.

Za urejanje hudourniških vodotokov se uporabljajo tudi mrežne hudourniške pregrade, o značilnostih slednjih je spregovoril Tomaž Cej iz podjetja Rejda d.o.o. Tadej Jeršič iz podjetja APUS d.o.o. je predstavil sanacijo erozijskega žarišča Jurež, mag. Jože Papež (Hidrotehnik d.o.o.) pa je predstavil aktualne teme s področja urejanja voda v Sloveniji, kamor spadajo nova strategija urejanja voda in spremembe vodarske zakonodaje. Poudaril je tudi pomembnost sodelovanja vodarjev in gozdarjev na omenjenih področjih. Tematika je vodila še v konstruktivno razpravo med predavatelji in udeleženimi strokovnjaki iz Zavoda za gozdove, MKGP, Univerze v Ljubljani ter Gozdarskega inštituta Slovenije .