Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju s podjetjem ZaVita d.o.o. 8.12.2021 organiziral spletno delavnico s področja Pametnega prostorskega načrtovanja z naslovom Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb. Dogodka se je udeležilo preko 40 udeležencev iz odločevalskih, načrtovalskih, raziskovalnih in drugih področij. Cilj delavnice je bil predstaviti dobre in slabe prostorske prakse, ki vplivajo na podnebne spremembe. Uvodnemu, teoretičnemu delu je sledil plenarni del, v katerem so se udeleženci spoznali s spletnim orodjem MIRO, v katerem so identificirali ključne tematike trajnostne rabe prostora z vidika blaženja podnebnih sprememb. Moderatorji in trenerji delavnice so ideje združili po tematikah in določili pet področij, na katerih so v nadaljevanju delavnice, ki je potekala po skupinah, iskali rešitve za blaženje podnebnih sprememb.

O katerih tematikah je potekal pogovor si preberite v objavi na spletni strani projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE, kjer si lahko ogledate tudi posnetke delavnice.