V torek, 13. februarja 2024, je v veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije potekala druga delavnica javne gozdarske službe za dobavitelje gozdnega reprodukcijskega materiala (GRM), ki so se je udeležili predstavniki podjetij s področja gozdnega semenarstva in drevesničarstva, gozdarski strokovnjaki in raziskovalci ter drugi deležniki v verigi GRM. Delavnica je bila osredotočena na izmenjavo znanj in izkušenj med udeleženci na področju gozdnega semenarstva, drevesničarstva, obnove, varstva in zdravja gozdov ter sorodnih področij. V jedru programa delavnice so bile predstavitve gozdnih drevesnic v Sloveniji ter izčrpna predstavitev strokovnih dognanj, preteklih in aktualnih izzivov ter razvojnih prioritet in načrtov.

Delavnica se je začela z uvodnima nagovoroma predstavnikov gostiteljev - kot prva je udeležence nagovorila dr. Nike Krajnc, direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), ki je izrazila podporo letni organizaciji tovrstnih delavnic ter poudarila pomen razvoja sektorja GRM v naravnih ujm in podnebnih sprememb, ki krojijo razvoj slovenskih gozdov. Jože Mori, vodja Sektorja za ukrepe v gozdovih na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS), pa je v uvodnem nagovoru orisal osrednje izzive sektorja GRM, zlasti strokovne vidike, izzive in priložnosti za izvajanje aktivnosti na terenu.

V prvem delu so sledile predstavitve javne gozdarske službe, ki so obsegale:

  • Perspektive obnove slovenskih gozdov v času podnebnih in družbenih sprememb (Boris Rantaša, GIS),
  • Področje GRM v projektu digitalizacije gozdarstva (E-gozdarstvo) (mag. Andrej Breznikar, ZGS),
  • Problemi pri certificiranju GRM in pričakovane spremembe evropske zakonodaje (prof. dr. Hojka Kraigher, GIS),
  • Predstavitev projektov GIS, vključno s CRP ukrepi, hrasti ARIS, LIFE SySTEMiC, Forgenius, OptForests, FruitDiv in projektov razvojnega sklada GIS (prof. dr. Hojka Kraigher, dr. Marjana Westergren, dr. Gregor Božič, Natalija Dovč in Boris Rantaša (vsi GIS)).

Po odmoru s kavo je sledila osrednja predstavitev srečanja. Na temo »Obnova gozdov s sadikami – za gozd prihodnosti«, v kateri je predstavnik drevesnice Omorika in združenja SLOLES Vlado Planinšek ob številnih strokovnih spoznanjih predstavil zgodovino, pretekle in aktualne izzive ter razvojne prioritete in načrte sektorja gozdnega semenarstva in drevesničarstva pri nas. Potem so sledile posamezne predstavitve slovenskih gozdnih drevesnic:

  • Omorika d.o.o. (Vlado Planinšek),
  • Drevesnica Štivan d.o.o. (Matjaž Vilhar),
  • BLS GOZD d.o.o. drevesnica Mala Polana (Janez Kolenko),
  • Gozdarstvo Turnišče d.o.o. drevesnica Ižakovci (Mitja Černela),
  • Cornus d.o.o. (Andrej Smodič).

Delavnica se je zaključila z moderirano diskusijo, ki sta jo vodila mag. Andrej Breznikar in Boris Rantaša, v kateri so udeleženci skupaj oblikovali skupne prednostne naloge sektorja GRM za leto 2024. Dogodek je bil priložnost za izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks med deležniki v sektorju gozdnega reprodukcijskega materiala, kar bo prispevalo k boljšemu razumevanju in upravljanju izzivov, povezanih z obnovo in varstvom gozdov v Sloveniji.

Delavnica je potekala v okviru projekta  LIFE SySTEMiC, ki se zaključuje leta 2024, ter drugih projektov, ki potekajo ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencije za raziskovalno dejavnost in inovacije Republike Slovenije.