Dne 21. 10. 2022 je Gozdarski inštitut Slovenije objavil javno naročilo, katerega predmet je izbira izdelovalca projektne dokumentacije za projekt: »Vzpostavitev infrastrukturnega centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov – Center SDVG v kompleksu Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana«.