Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) 12. 4. 2022 objavil javni natečaj za pridobitev strokovno najustreznejše rešitve za novogradnjo Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov.

Cilj natečaja je izbor natečajne rešitve, ki bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije (IZP, IDP, DGD, PZI, PID) za izvedbo izgradnje potrebnih objektov in ureditev okolice. Predmet natečaja je zasnova novega objekta na lokaciji obstoječega rastlinjaka z laboratoriji, ki bo odstranjen in nadomeščen z novogradnjo v predvideni skupni površini okoli 3.000 m2, vključno z zunanjo ureditvijo.

Natečaj je objavljen na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in na portalu javnih naročil. Rok za oddajo izvirnih natečajnih rešitev je 16.6.2022. Vabljeni k sodelovanju!

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani