Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Znanstveno srečanje Gozd in les: Certificiranje v gozdarstvu in lesarstvu


Ljubljana, 30. maj 2013

»Drevesa so pesmi, ki jih zemlja piše na nebo …«
(Kahlil Gibran)

Spoštovani,
Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani letos že četrtič zapored organiziramo enodnevno znanstveno srečanje s skupnim naslovom GOZD in LES.  Na letošnjem srečanju so uvodna vabljena predavanja usmerjena v znanstvene osnove Certificiranja v gozdarstvu in lesarstvu. Vsebine kratkih predstavitev, ki bodo prikazane tudi na plakatih, pa kažejo na širok nabor tematik, katere obravnavajo predvsem mlajši raziskovalci v svojih doktorskih in podoktorskih znanstveno-raziskovalnih projektih.

Vabimo vas, da se udeležite srečanja, kakor tudi Okrogle mize o problematiki publiciranja na področju gozdarstva, lesarstva in papirništva, ter otvoritve razstave ob pregledu 100 številk osrednje znanstveno-raziskovalne revije s tega področja, Acta silvae et ligni, ki je doslej izhajala z imenom Zbornik gozdarstva in lesarstva.

Znanstveno srečanje bo potekalo v četrtek, 30. maja 2013, z začetkom ob 9.00 uri. Slavnostni govornik bo minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan.
Veselimo se srečanja z vami!
 

Za organizacijski odbor
 
Prof. dr. Miha Humar, l. r.                     Prof. dr. Hojka Kraigher, l. r.

Program znanstvenega srečanja Gozd in les


Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel