Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Posvet o prispevku gozdarstva k celostnemu gospodarjenju z vodami


Ljubljana, 28. maj 2013

Posvet o prispevku gozdarstva k celostnemu gospodarjenju z vodami bo potekal v torek, 28. maja 2013, med 10:00 in 11:00 uro v Veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.


S posvetom želi organizator, Zveza gozdarskih društev Slovenije, v okviru Tednu gozdov 2013 in ob Mednarodnem letu sodelovanja na področju voda izpostaviti vlogo gozdarstva pri celostnem gospodarjenju z vodami. Na posvetu bodo v uvodu predstavljeni trije prispevki. Med povabljenimi je tudi dr. Urša Vilhar, v. d. predstojnica Oddelka za gozdno ekologijo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, ki bo prisotnim predstavila prispevek z naslovom »Vpliv gozda na kakovost in količino vode«.

Po predstavitvah bo sledila razprava in predstavitev pobude za tesnejše sodelovanje vseh deležnikov na področju voda v Sloveniji.

 

Vljudno vabljeni!

 

Gozdarski inštitut Slovenije

Fotografija: Arhiv Oddelka za gozdno ekologijo

Program posvetaHighlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel