Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Poletna šola ekološkega modeliranja v gozdarstvu


15 to 19 July 2013

Poletna šola ekološkega modeliranja v gozdarstvu


Poletna šola ekološkega modeliranja je organizirana v sklopu projekta EUFORINNO, s katerim Gozdarski inštitut Slovenije gradi svojo znanstveno odličnost. Del omenjenih aktivnosti je usmerjen v zagotavljanje dodatnih znanj, ki jih raziskovalci inštituta pridobivajo na tečajih/delavnicah tujih priznanih raziskovalcev. Poletno ekološko šolo modeliranja vodita dr. Gaby Dekmyn in prof. dr. Annikki Mäkelä.

Ekološko modeliranje v gozdarstvu je močno prepleteno z vsemi področji raziskovanja gozdnega ekosistema, tako z operativnim in strateškim načrtovanjem, napovedovanjem prihodnosti na osnovi analiziranih podatkov, z izobraževanjem in je v pomoč pri komuniciranju z javnostjo.   

Projekt EUFORINNO

Predstavitev Gozdarskega inštituta Slovenije
Program
Prijava
Predstavitev dr. Gaby Dekmyn in prof. dr. Annikki Mäkelä
Kontakt

Highlights

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel